På Sibyllekliniken kan du boka tid för utredning och behandling inom respektive specialitet. Det finns inget remisskrav. Vi utför, efter konsultation av läkare även 24-timmarsmätning av EKG och blodtryck, vilo-EKG, spirometri samt ultraljud av hjärta.

Våra specialistläkare

Dr Jan Arlestig

Specialist invärtesmedicin/ultraljud hjärta

Dr Dusica Petkovic

Specialist invärtesmedicin/hjärtspecialist