På Sibyllekliniken kan du boka tid för utredning och behandling av Dr. Dusica Petkovic, specialist i internmedicin/kardiologi.

Dr Dusica Petkovic

Region Stockholms patientavgift gäller (400 kr)

Remisskrav för nybesök från och med 1/1-2021. Remiss ställs till: Dusica Petkovic Spec. Läk

Dr Petkovic tar emot och utreder patienter med:

  • Internmedicinska sjukdomar som t. ex. sköldkörtelsjukdomar, diabetes mm.
  • Kranskärlsjukdomar
  • Rytmrubbningar/ ställningstagande till blodförtunnande
  • Klaffel, hjärtsvikt, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, svimning, yrsel.

Följande undersökningar utförs:

  • Vilo-EKG
  • Holter/långtids-EKG
  • Långtidsblodtrycksmätning
  • Preoperativa bedömningar och riskbedömningar av idrottsaktiva

Samarbete med Aleris Fysiologlab

Tidsbokning och receptförnyelse sker via telefon på 0774-44 03 04 alternativt via Mina vårdkontakter 1177. Öppettider för tidsbokning: Måndag-fredag, klockan 08:00-17:00

Dusica är verksam enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På uppdrag av Region Stockholm