KBT

De allra flesta kan någon gång i livet behöva stöd från någon utomstående. Det kan gälla stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter, nedstämdhet, oro och ångest samt arbetsrelaterade utmaningar. Det kan också handla om utmaningar i relationer, på arbetet eller hemma.

Vi erbjuder stödsamtal baserade på KBT. Det är en målfokuserad och väl avgränsad metod för att komma vidare i det man mår dåligt av. I ett begränsat antal samtal får du hjälp att sortera tankar och känslor, tydliggöra vilka delar som är viktigast och hitta sätt att arbeta med och hantera dessa. Vilka behov föreligger och vilka resurser finns?

Stödsamtal kan göras online eller genom ett fysiskt besök på någon av våra enheter.

Ring oss på 0774-44 03 04