Main menu

Visumintyg

Sibyllekliniken utfärdar läkarintyg för visumsökanden till Australien, Kanada, Nya Zeeland, och USA.

För att boka tid, skicka ett email till  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med följande uppgifter:

 • För visum till Australien:
  • Personnummer (om du inte har något behövs ditt födelsedatum samt ditt fulla namn, inklusive mellannamn)
  • Telefonnummer
  • HAP ID
 • För visum till Kanada:
  • Personnummer (om du inte har något behövs ditt födelsedatum samt ditt fulla namn, inklusive mellannamn)
  • Telefonnummer
  • IME/UCI-nummer
 • För visum till Nya Zeeland:
  • Personnummer (om du inte har något behövs ditt födelsedatum samt ditt fulla namn, inklusive mellannamn)
  • Telefonnummer
  • Uppge om det är General, Limited eller Working holiday
 • För visum till USA:
  • Personnummer (om du inte har något behövs ditt födelsedatum samt ditt fulla namn, inklusive mellannamn)
  • Telefonnummer
  • Case/STK-nummer

 

Sibyllekliniken issues medical reports for visa applicants to Australia, Canada, New Zealand, and USA.

To schedule an appointment, please send an email to  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  med  with the following details:

 • For visa to Australia:
  • Swedish personnummer (if you do not have one please send your birthdate and your full name, including middle names)
  • Telephone number
  • HAP ID
 • For visa to Canada:
  • Swedish personnummer (if you do not have one please send your birthdate and your full name, including middle names)
  • Telephone number
  • IME/UCI number
 • For visa to New Zealand:
  • Swedish personnummer (if you do not have one please send your birthdate and your full name, including middle names)
  • Telephone number
  • Visa type:General/Limited/Working holiday
 • For visa to USA:
  • Swedish personnummer (if you do not have one please send your birthdate and your full name, including middle names)
  • Telephone number
  • Case/STK number