Main menu

Hälsokontroller

Allmän hälsokontroll:

Läkarundersökning av specialistläkare, längd, vikt, EKG, lungfunktionstest, hörseltest, syntest, avföringsprov.
Laboratorieprover:blodvärden, njurprov, leverprover, sockervärde, sköldkörtelprov, prostataprov, urinundersökning.
(Hb, Lpk, Krea, Alat, GT, kolesterol, triglycerider, TSH, fT4, PSA, u-sticka)

Pris: 2.900 :-

 

Omfattande hälsokontroll:

Som ovan + utvidgad hjärta/kärl undersökning - 24 timmars blodtrycksmätning + 24 timmars EKG- registrering (sker hemma/på arbetet med lånad apparat) + ultraljud hjärta (ekocardiografi).

Pris 5.900 :-

 

Exklusiv ``komplett´´ hälsokontroll

Läkarundersökning av specialistläkare, längd, vikt, EKG, lungfunktionstest,hörseltest, syntest.
Utvidgad hjärt/kärl undersökning - 24 timmars blodtrycksmätning + 24 timmars EKG - registrering (sker hemma/på arbetet med lånad apparat)
+ ultraljud hjärta (ekocardiografi) + arbetsprov + spirometri (utförligt lungfunktionstest) + ultraljud buk ( screening av aortaaneurysm, njurar, lever, bukspottskörtel) + ultraljud på halskärlen.
Laboratorieprover: blodvärden, njurprov, leverprover, sockervärde, sköldkörtelprov, prostataprov, urinundersökning, avföringsprov ( Hb, Lpk, Tpk, Kreatinin, Alat, GT, HbA1c, Kolesterol, Triglycerider, HDL, LDL, LDL/HDL, TSH, fT4, PSA , Urinsyra och Salter i blodet, vitamin B12, Folsyra, U-sticka, F-Hb

Pris 11.900 :-

 

 

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning eller rådgivning

Telefon 0774 44 03 04

Epost  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.