Main menu

Företagshälsovård


Hälsoundersökning

Omfattar frågeformulär om arbete, hälsa och livsstil
Blodprover. EKG, blodtryck och puls, lungfunktionstest,
längd, vikt och BMI


Förebyggande hälso- och sjukvård
Vi anpassar våra tjänster efter behoven på din arbetsplats. Till exempel kan vi utföra hälsoundersökningar på dig och dina medarbetare.

Specialistläkarvård
Allmänmedicin
Invärtesmedicin
Kardiologi

 

Vaccinationer
Komplett vaccinationsmottagning. Vi erbjuder vaccination både till privatpersoner och till våra företagskunder.


Alla våra specialistläkare är anslutna till Försäkringskassan.

 

 

Växel: 0774 44 03 04
Telefax: 08-662 19 48
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.